Sổ tay sức khoẻ Covid 19

TRước diễn biễn phức tạp của dịch Covid 19. Xét nghiệm Thanh Hoá xin cung cấp “Sổ tay sức khoẻ Covid 19”.

Hãy click vào đường link dưới đây để tải về bản full PDF

Sổ tay sức khoẻ Covid 19

 

Bấm gọi ngay